Giờ mở cửa : 8:00 SA - 17:30 CH

Sản phẩm đa dạng

Mặt hàng phong phú

Công nghệ tiên tiến

Sản phẩm chính hãng

Giá thành tốt nhất

Tiền ít lợi nhiều

Tư vấn 24/7

Hotline : 0918532699

Định hướng phát triển

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
Hiện nay Công ty đi đầu trong những lĩnh vực thuộc nhóm ngành ưu tiên phát triển của Nhà nước và nhóm ngành phát triển mũi nhọn nền kinh tế thời đại mới là tham gia sản xuất kinh tế, chú trọng phát triển hàng xuất khẩu ra bên ngoài.
1. Quan điểm:
- Quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dựng và phát triển kinh tế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Công ty.
- Đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất; tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.
- Khai thác hiệu quả tiềm lực, thế mạnh về lao động, công nghệ, thiết bị hiện có để phát triển sản xuất kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tăng cường hợp tác kinh tế trong nước và quốc tế; phát triển sản xuất kinh tế phải bảo đảm bền vững, an toàn và hiệu quả.
2. Định hướng và mục tiêu phát triển doanh nghiệp:
Tầm nhìn:
Xây dựng Công ty vững mạnh về tổ chức, có cơ chế quản lý điều hành chặt chẽ, năng động, đạt trình độ tiên tiến, tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí trọng điểm. Hình thành mô hình công ty mẹ công ty con.
Sứ mệnh:
- Phát triển bền vững, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động, từng bước cải thiện và nâng cao. Xây dựng cơ chế phân phối kết quả sản xuất kinh doanh đúng nguyên tắc, chặt chẽ, bảo đảm lợi ích giữa người lao động, doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội.
- Đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững các sản phẩm, bạn hàng hiện có. Nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến nâng cao chất lượng, kiểu dáng công nghiệp; xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.
- Chủ động hợp tác kinh tế trong nước và quốc tế; phát triển sản xuất kinh tế phải bảo đảm bền vững, an toàn và hiệu quả.
Giá trị cốt lõi:
- Hướng tới khách hàng.
- Năng động- Sáng tạo
- Hợp tác – Chia sẻ
- Trung thực – Tin cậy
- Tuân thủ tuyệt đối
Cam kết
Với khách hàng:
- Nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu
- Sản phẩm đa dạng, chất lượng, thuận tiện, an toàn trong sử dụng.
Với nhân viên:
- Môi trường làm việc tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
- Văn hóa làm việc hướng vào kết quả, tôn vinh cá nhân làm việc tốt.
- Cơ hội phát triển, khả năng làm việc và sự nghiệp.
 Với nhà đầu tư:
- Giá trị đầu tư tăng trưởng bền vững và cạnh tranh.
- Công ty không ngừng phát triển lâu dài.
Với xã hội:
 - Là đơn vị đóng góp có trách nhiệm cho sự phát triển của xã hội.

Nhận xét

© 2000-2016 VNTSC Vietnam. All rights reserved
Thiết kế bởi vntsc.vn
Hotline: 0918532699